Wat is Yoga ?

Misschien is het beter even duidelijk te maken wat yoga niet is.

  • Yoga is geen gymnastiek, turnen of welk ander systeem van lichaamscultuur dan ook. Toch maakt yoga gebruik van het lichaam!
  • Yoga is geen oosters of Indisch product. Yoga is universeel en inherent in de mens aanwezig. Toch zijn de meeste huidige yogatechnieken ontstaan in India, dat yoga gekoesterd en ontwikkeld heeft doorheen de eeuwen.
  • Yoga is geen godsdienst of sekte. Deze immers binden je met dogma’s en andere middelen en maken je afhankelijk. Yoga maakt je onafhankelijk en geestelijk vrij. Toch laat het je toe je geestelijke en religieuze leven te verdiepen.
  • Yoga is geen modeverschijnsel.
  • Yoga bestaat op zijn minst reeds 5000 jaar en de laatste archeologische vondsten verwijzen naar een ouderdom die misschien nog duizenden jaren verder reikt.
  • Yoga is ook niet “op je hoofd staan” of je in vreemde bochten wringen, al sta je binnenkort misschien op je hoofd en lig je misschien in één of andere vreemde houding. Yoga is veeleer leren met beide voeten stevig op de grond te staan.
  • Tenslotte, yoga is geen houding die aan het leven vreemd is of van het leven vervreemdt. Integendeel, yoga vergroot en verdiept je levensbewustzijn,verhoogt er de kwaliteit van en brengt je in contact met iemand die je waarschijnlijk niet kent : je Zelf.

Als we al het voorgaande een beetje begrijpen, dan kunnen we ook verstaan dat yoga vooral een toestand van de geest is, een wijze van leven, een andere geestelijke instelling, die ons toelaat te leven als bewuste mensen, vervuld van rust en vrede en zelfvertrouwen. Het woord Yoga komt uit het Sanskriet, één van de oudste Indo-Europese talen, dat reeds meer dan 2000 jaar een dode taal is. Men beschouwde de taal als volmaakt. Vandaar de naam, want Sanskriet betekent “gepolijst/perfect” Het woord Yoga betekent in ons geval : éénmaken, verenigen ,unie. Het woord is afkomstig van “Yuk”, verbinden. In Hatha Yoga gebruikt men asana’s (fysische poses) en pranayama (de controle van de ademhaling) om eenheid te vinden in lichaam, geest en ademhaling. Zo wordt het lichaam versterkt en is het klaar voor meditatie. Hatha Yoga is slechts één enkel aspect van yoga, maar het is wel het meest gekende in het westen. Ha-Tha betekent Zon-Maan, en is het steeds op zoek zijn naar evenwicht. Yoga is meester zijn over zichzelf. Het is het leren beheersen van zijn lichamelijke en geestelijke kwaliteiten. Het is bewust leven, met innerlijke rust, en in vrede met zichzelf en met anderen, gezond en vervuld van innerlijk geluk. Terwijl het doel van ‘zelfrealisatie’ zelden datgene is waar beginners mee bezig zijn als ze starten, toch is er vrij snel al een verandering zichtbaar. Een verandering die veroorzaakt wordt door een langzaam, stapsgewijs en doelbewust ontwaken die voortkomt uit een regelmatige yoga practice. Deze verandering uit zich in vele vormen : verbetering van de gezondheid, groeiende vitaliteit, groei persoonlijke ontwikkeling, verlaging van stress, grotere gevoelens als generositeit, compassie, medeleven, begrip, aanvaarding, …

“Eén keer per week yoga verandert je lichaam, drie keer per week yoga verandert je leven.”

“Yoga citta vrtti nirodha” Yoga stills the fluctuations of the mind.

Yoga is dus een manier van leven. Bij Yoga gaat het er niet om een prestatie neer te zetten. Het gaat erom, dat je in de oefening net zover gaat als nog net goed voelt. Er is in een yogahouding iets van een “schemergebied” tussen wat je nog net wel kan en eigenlijk net niet meer. De kunst is met aandacht dat gebied te verkennen, te ontdekken waar bij jou die grens ligt. Als je dan eenmaal die houding te pakken hebt, ga je met je aandacht naar de plek die je zojuist hebt verkend, en laat je de adem daar zijn werk doen. Dat wil zeggen : je laat hem daar toe,ook of juist als er spanning zit. Als je je adem kunt toelaten, kan hij de gespannen plek als het ware van binnenuit masseren. Aangezien Yoga te maken heeft met alle facetten van ons menselijk zijn, is het te begrijpen dat er vele “soorten” Yoga bestaan, die elk van één van die facetten vertrekken en er in de aanvang een klemtoon op leggen. Toch blijft achter al deze verscheidenheid de eenheid bewaard en voert elke Yoga uiteindelijk naar hetzelfde doel : de Zelf-realisatie. Onder de vele soorten Yoga zijn dit de voornaamste :

 

Jnana Yoga De filosofische en intellectuele Yoga.
Bhakti Yoga Hier maakt men gebruik van overgave en liefde
Karma Yoga De Yoga van het onbaatzuchtige handelen
Mantra Yoga De Yoga die gebruik maakt van mantra’s.
Hatha Yoga De Yoga van de beheersing van de levensenergie (prana), die gebruik maakt van lichaamshoudingen (asana’s), fijnere psycho-energetische technieken (mudra’s), knopen of blokkerigen (bandha’s) en zogenaamde ademhalingstechnieken (pranayama).