Wat is gezonde voeding?

Gezonde voeding is een relatief begrip omdat gezonde voeding individueel verschillend is. Het is afhankelijk van verscheidene factoren zoals:

  • Aard van voedingsgerelateerd probleem
  • Fysieke activiteit
  • Behoeften
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Soort dieet

Het belangrijkste is niet het veranderen van eetgewoontes op een korte termijn waardoor het mogelijk is om kilo’s te verliezen. Veel belangrijker is het handhaven van de gezonde eetgewoontes waardoor er op langere termijn een verandering mogelijk is van levensgewoontes/levensstijil.
Maar voor elk probleem wordt de actieve voedingsdriehoek gebruikt als basis.
Hierin worden drie basisregels gehanteerd die van groot belang zijn bij verandering van een eetgewoonte/levensgewoonte:

  • Mate: steeds geldt de regel 'met mate'. Zelfs al is het een stukje fruit. 2 stukken fruit op eenzelfde moment is teveel voor je lichaam om te verteren en verbranden. Ook al is het een ‘voorkeurs’voedingsmiddel.
  • Evenwicht: Bij deze regel kan de vorm van de actieve voedingsdriehoek van pas komen. Hoe groter de groep hoe belangrijker deze voedingsmiddelen zijn en hoe meer je er mag van consumeren. Zo is de vochtgroep zeer belangrijk met een min. inname van 1,5l/dag en de restgroep zeer onnodig (koeken, chips, alcohol,…)
  • Variatie: Hiermee wordt niet alleen bedoeld variatie tussen de verschillende groepen van de voedingsdriehoek maar ook variatie binnenin eenzelfde groep van de voedingsdriehoek.