Voordrachten

Data zullen tijdig meegedeeld worden via de site, nieuwsbrieven of aan de balie in Top Vorm.

1. De Winkeloefening

De voedingswereld is voortdurend in beweging. Er komen continu nieuwe producten bij, en er verdwijnen bijna evenveel. Maar welke zijn nu de meest verantwoorde producten en hoe kunnen we deze uit het enorme gamma voedingsmiddelen kiezen.
Alle informatie die u nodig hebt om dit probleem op te lossen is terug te vinden op de verpakkingen van voedingsmiddelen. Meer bepaald op het etiket.
Deze voordracht zal jullie wegwijs maken in het lezen, interpreteren en vergelijken van etiketten zodat de meest verantwoorde keuzes kunnen gemaakt worden binnen de supermarkt.

Tijdens deze voordracht worden drie doelen gesteld:

 • Informeren (kennis verhogen): door middel van de winkeloefening de kennis betreffende gezonde voeding verhogen, aan de hand van de actieve voedingsdriehoek.
 • Sensibiliseren (attitudes beïnvloeden): door het belang van gezonde voeding te benadrukken.
 • Opvoeden (vaardigheden aanleren): etiketten leren lezen en interpreteren om de meest verantwoorde keuze te kunnen maken binnen de supermarkt.

Wat staat u te wachten:

 • Hoe gezond leef je zelf? Doe de test!
 • Theoretische inleiding
  • De winkeloefening weet wat je eet
  • We eten toch gezond?... enkele cijfers
  • De actieve voedingsdriehoek: wat is gezonde voeding?
  • Vetten hoe minder hoe beter?
  • Voedingsvezels: kleine deeltjes, grote voordelen
  • Light onder de loep!
  • Het etiket leren lezen en gebruiken
 • Praktisch gedeelte (met oefeningen)
  • Door middel van spelvormen wordt in groepjes bepaald welk de meest verantwoorde keuzes zijn binnen bepaalde productgroepen van de actieve voedingsdriehoek.

2. Voeding en diabetes

Diabetes komt steeds meer voor in onze samenleving. Elke generatie krijgt ermee te maken en dit belooft in de toekomst enkel nog maar toe te nemen.
Sinds december 2010 is Anne geslaagd in de post-graduaatopleiding ‘Diabeteseducator’ en kan zij personen educeren over wat de aandoening inhoudt, wat de verschillende soorten diabetes zijn, hoe ze hun medicatie moeten innemen/toedienen en ‘last but not least’ hoe de voeding moet aangepast worden.
De pijlers van diabeteszorg bestaan uit:

 • Educatie
 • Medicatie
 • Voeding
 • Beweging

Dus een gezonde levensstijl blijkt net zo belangrijk!
Welke voedingsmiddelen en voedingsstoffen spelen een rol bij de behandeling van diabetes?
Welke vormen van diabetes bestaan er?
Welke soorten medicatie bestaan er?

Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens deze voordracht.
Meer informatie over de aandoening vind je op www.vdv.be (Vlaamse Diabetesvereniging)