Ashtanga Vinyasa Yoga Short Form

Deze les kan je wat intensiteit betreft, plaatsen tussen Vinyasa Yoga en Power Yoga. Het is een verkorte versie van Ashtanga Vinyasa Yoga First series. De volledige les Ashtanga Vinyasa Yoga duurt normaal gezien ongeveer 1u 45 minuten en is daardoor voor vele yogi's ( momenteel nog) een té grote uitdaging.
Een aantal yogi's vindt in de structuur en de vaste opeenvolging van de verschillende houdingen in Ashtanga Vinyasa Yoga een zekere houvast en verkiest daarom deze les boven de les Power Yoga waarin vaak houdingen van de Intermediate reeks aan bod komen.
In de verkorte versie is het tempo hetzelfde als bij de volledige les met dat verschil dat we volgens het "sandwich-model" werken en een aantal houdingen van in het midden van de les niet uitvoeren. Dus begin en einde zijn altijd hetzelfde = het broodje van de sandwich, het beleg kan veranderen.
De houdingen die weggelaten worden zijn niet telkens dezelfde dus na verloop van tijd heb je normaal gezien alle houdingen van de first series gehad.

Voor wie is deze les ?
* Je wil na je Vinyasa Yoga les de lat iets hoger leggen.
* Je kan op zondag niet naar de volledige serie Ashtanga Vinyasa Yoga komen
en je wil toch je wekelijkse yogales niet missen.
* Je wil naast de les Power Yoga ook de volledige First Series onder de knie krijgen.

Niveau 2.