Mysore

De Mysore stijl is een bijzondere les binnen de Ashtanga Yoga traditie zoals onderwezen door Sri K. Pattabhi Joïs in de zuidelijke Indiase stad Mysore, algemeen aanzien als de hoofdstad van Ashtanga Yoga.

Deze les onderscheidt zich van de moderne manier van een yoga les doordat de les niet 'geleid' wordt door een lesgever die de houdingen aangeeft.  De leerlingen werken volgens hun eigen mogelijkheden en niveau de vastgelegde reeks van houdingen (asana's) af op hun eigen tempo.  De docent helpt elke student afzonderlijk door het geven van persoonlijke adjustments en instructies; hij helpt hen de houdingen te verdiepen en begeleidt hen in het leren van de juiste volgorde van de asana's.  Nieuwe en/of minder ervaren deelnemers werken een kortere reeks af dan mensen met meer ervaring.  Je werkt in groep maar elk op zijn eigen tempo maar met persoonlijke begeleiding zoals in een privé-les.

Deze les wordt één zondag per maand gegeven maar nooit op volle en nieuwe maan-dagen, waarop volgens de traditie rust genomen wordt.  Data worden later nog meegedeeld.

Niveau 2 & 3.